> Tijdelijk naar Nederland

Ook voor buitenlanders die meer dan zes maanden in Nederland gaan wonen en werken is er een uitstekend verzekeringspakket.

Ook voor buitenlanders die meer dan zes maanden in Nederland gaan wonen en werken is er een uitstekend verzekeringspakket met onder andere:

  • Particuliere ziektekostenverzekering (voor mensen die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen);
  • Aansprakelijkheidsverzekering;
  • Ongevallenverzekering;
  • Rechtsbijstandverzekering.

Dit pakket bieden wij Engelstalig aan.