> Klacht melden

Heeft u een klacht? Wij lossen het graag samen met u op.

Uiteraard is het ons doel om u zo goed mogelijk te helpen met al uw vragen en financiële diensten. Maar helaas kan er wel eens iets misgaan waardoor u misschien toch niet tevreden bent. U kunt dan overwegen een klacht in te dienen.

Wij vragen u vriendelijk deze klacht eerst schriftelijk of per email te melden bij de directie van ons kantoor. Uw klacht wordt behandeld volgens onze klachtenregeling; hiermee hebben wij vooraf afgesproken hoe wij met een klacht zullen omgaan. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een schriftelijke reactie op uw klacht. Wij zullen vervolgens alles in het werk stellen om tot een oplossing van uw klacht te komen. Binnen 6 weken zullen wij in ieder geval ons standpunt aan u communiceren.

Indien wij er toch niet samen uitkomen dan kan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) u misschien helpen. Het Kifid is een onafhankelijke stichting die kan bemiddelen bij klachten. AdviesRijk is hiervoor aangesloten bij het Kifid. Aan de behandeling van uw klacht zijn verder geen kosten verbonden.

U kunt uw klacht online indienen bij mijn.kifid.nl. Of u kunt het klachtenformulier downloaden en uw klacht per post opsturen.

Kifid

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon: 070-333 8 999; E-mail: consumenten@kifid.nl, Internet: www.kifid.nl