> Advies en kosten

Daar zijn we transparant over.

Financieel advies en bemiddeling is niet gratis. Daaraan zijn kosten verbonden die door u moeten worden betaald. Voorheen waren deze kosten verwerkt in de prijs van het product. De financiële adviseur kreeg de advies- en bemiddelingskosten dan betaald in de vorm van provisie van de bank of verzekeraar waar hij het product voor u inkocht.

Deze wijze van belonen is per 1 januari 2013 voor een groot aantal financiële producten niet langer toegestaan. Dit zijn de zogenaamde complexe en impactvolle financiële producten zoals bijvoorbeeld levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2013 dus zelf een rekening ontvangt voor de kosten van het advies en bemiddeling van de financieel dienstverlener. Deze kosten zitten niet langer verwerkt in de kosten voor bijvoorbeeld de hypotheek of verzekering. Voor u heeft dit als voordeel dat u precies weet hoe hoog de kosten voor het advies zijn en wat u hiervoor krijgt.

Voor de meeste inkomens- en schadeverzekeringen betaalt u echter geen aparte advies- en bemiddelingskosten.

Uiteraard zijn er ook voor deze verzekeringen andere vormen van beloning bespreekbaar.