> Tijdelijk naar het buitenland

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland gaan wonen en werken hebben speciale verzekeringsbehoeften.

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland gaan wonen en werken hebben speciale verzekeringsbehoeften, want:

  • Er zijn extra dekkingen nodig, bijvoorbeeld voor repatriëring bij een ongeval of ziekte;
  • De norm voor zorg wijkt vaak af van wat we in Nederland gewend zijn;
  • De bereikbaarheid van een verzekeraar in Nederland sluit vaak niet aan bij de behoeften;
  • Tegelijkertijd is er een taalbarrière, waardoor een 'buitenlandse' verzekering geen oplossing biedt.

Hiervoor is een oplossing geboden voor deze mensen én hun gezinnen: het Expat Pakket.
Dit is bedoeld voor een buitenlands verblijf van minimaal zes maanden en biedt optimale zekerheid.

  • SOS Hulpverlening en de ondersteuning van een lokale alarmcentrale (24-uursservice).
  • Ziektekostendekking conform de Nederlandse standaarden.
  • Arbeidsongeschiktheidsdekking, zodat bij ziekte of een ongeval de verzekerde niet met lege handen komt te staan.
  • Compleet pakket mogelijk, inclusief aansprakelijkheid, juridische bijstand in het buitenland, inboedel, doorlopende reisbagagedekking, ongevallen en kostbaarheden.
  • Is familie van de verzekerde ernstig ziek? De SOS Hulpverlening regelt de terugreis naar Nederland en betaalt de kosten. En dat geldt daarna ook voor de reis terug naar het buitenland.


Premie berekenen