Het laatste nieuws
> Zzp’ers lopen grotere kans op armoede

Volgens het CBS hebben zzp’ers een grotere kans op armoede, maar is dat wel zo? In de praktijk ligt het iets anders.


Ga terug naar het artikeloverzicht

Van alle werkenden zijn de zzp’ers financieel het kwetsbaarst. Dat blijkt uit een rapport van het CBS. Zijn de zzp’ers wel zo kwetsbaar?

Werknemers profiteren gemiddeld meer dan zzp’ers van de herstellende economie. Het aantal zzp’ers dat deel uitmaakt van een huishouden met een langdurig laag inkomen steeg van 1,9 procent in 2015 naar 2,1 procent in 2016. Vooral zelfstandigen in de handel, horeca en het vervoer lopen een grotere kans op armoede. Maar liefst 13,3 procent van de zzp’ers in deze sectoren heeft een laag inkomen.

De cijfers geven een vertekend beeld

Het gevaar van dit soort uitkomsten is dat het een verkeerd beeld kan schetsen. De cijfers worden nadelig beïnvloedt door factoren. In 2016 waren er naar verhouding nog veel schijnzelfstandigen. Dat zijn zzp’ers die eigenlijk in loondienst zijn, maar die in de boeken staan als zzp’ers. Daarnaast zijn er ook nog zogenaamde parttime ondernemers. Dit zijn zelfstandigen die ook nog deels in loondienst werken. Als er alleen wordt gekeken naar het inkomen uit het ondernemerschap is er bij parttime ondernemers inderdaad vaak sprake van een laag inkomen.

Zzp’ers hebben vertrouwen in de toekomst

Uit een ander onderzoek (van ZZP Barometer) blijkt dat zzp’ers er alle vertrouwen in hebben. Ongeveer 67 procent van de zzp’ers verwacht een hogere omzet in 2018, en 65 procent verwacht een hogere winst. Bij slechts 13 procent van de ondervraagden daalt het vertrouwen in de toekomst. Bij 18 procent blijft het vertrouwen gelijk, en bij 69 procent stijgt het vertrouwen ten opzichte van het jaar 2017. Ook hebben ze niet de intentie om de tarieven in 2018 te verlagen. Maar liefst 60 procent van de ondervraagden verhoogt het tarief.

Kunnen zelfstandigen zich verzekeren tegen inkomensverlies?

Ja, gedeeltelijk wel. Inkomensverlies dat voortkomt uit het niet meer kunnen werken in verband met arbeidsongeschiktheid is te verzekeren. Hier kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor afsluiten. Inkomensverlies door het teruglopen van het aantal opdrachten kun jij je niet tegen verzekeren. Dit risico kun je verkleinen met vermogensopbouw. Houd voldoende vermogen achter de hand om maanden met minder inkomen op te vangen.

Hebben parttime zzp’ers ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Door naast een loondienstverband een bestaan op te bouwen als zzp’er, houd je financiële zekerheid en je bouwt voor jezelf iets op. Mocht het zelfstandig bestaan goed gaan, dan bouw je jouw loondienst af en maak je steeds meer uren als zzp’er. Zodra je financieel ook afhankelijk bent van winst uit de onderneming, doe je er ook verstandig aan om het risico van arbeidsongeschiktheid te verzekeren.